OFERTA

Produkty KOESTER oraz ich zastosowania

Przyjazne dla środowiska produkty o najwyższej jakości
KÖSTER BAUCHEMIE AG nie szczędzi czasu i nakładów na badania i rozwój nowych systemów i materiałów hydroizolacyjnych.

W trosce o środowisko KOESTER BAUCHEMIE AG przykłada dużą wagę do ochrony zasobów naturalnych. Poprzez regularną kontrolę jakości poszczególnych partii produkowanego materiału w 3 naszych laboratoriach kontrolujemy wysoką jakość systemów hydroizolacji KOESTER.

Skuteczne systemy hydroizolacji - na całym świecie

Systemy i produkty do hydroizolacji KÖSTER znajdują zastosowanie na całym świecie. Główny zakład produkcyjny w Aurich jak i oddziały w Holandii, Anglii, Turcji, Chinach, Korei, Hong Kongu, Indiach, Tajlandii i USA zaopatrują dostawców naszych materiałów na całym świecie. Gęsta sieć dystrybutorów i magazynów w Niemczech, Europie i za oceanem umożliwia błyskawiczną dostawę materiałów na miejsce budowy.

Szczegóły:

Zawilgocone piwnice nie mogą być w pełni wykorzystane, a obciążenie wilgocią może zagrażać substancji budowlanej. Oferujemy trzy metody na przywrócenie użyteczności pomieszczeniom piwnicznym poprzez zastosowanie nowej, trwałej i szczelnej hydroizolacji: z zewnątrz za pomocą modyfikowanych tworzywami sztucznymi mas bitumicznych, szlamów uszczelniających lub samoprzylepnych izolacji bitumicznych – za pomocą, których zewnętrzna powierzchnia ścian fundamentowych jest izolowana i zabezpieczona przed działaniem wody. Alternatywną metodą jest iniekcja kurtynowa, za pomocą której hydroizolacja piwnicy może być wykonana od wewnątrz. Ta metoda może być stosowana w późniejszym terminie, np. podczas pogłębiania piwnic istniejącego już budynku. W tym przypadku, połączenie ściany z posadzką może być uszczelnione metodą iniekcji.

Zewnętrzna hydroizolacja fundamentów za pomocą materiałów bitumicznych

Uszczelnienie piwnic masami bitumicznymi modyfikowanymi dodatkiem tworzyw sztucznych należy do standardowych rozwiązań przy wykonywaniu hydroizolacji piwnic. Materiały bitumiczne posiadają konsystencję półpłynną, nakładane są przez szpachlowanie i umożliwiają wykonanie ciągłej hydroizolacji pozbawionej połączeń i spoin. Są przy tym łatwe w stosowaniu, wodoszczelne i pokrywają rysy.

Podłoże powinno być czyste i nośne. Mineralne podłoża gruntowane są preparatem KÖSTER Polysil TG 500, który dodatkowo wzmacnia podłoże i wiąże sole występujące w podłożu. Jeżeli mamy do czynienia ze starym, mocnym bitumicznym podłożem należy wykonać gruntowanie preparatem KÖSTER Bitumenvoranstrich.

Przejścia rur instalacyjnych przez ściany należy uszczelnić za pomocą masy bitumicznej lub stosując specjalne makiety uszczelniające.

Na połączeniu ściany z fundamentem dla zabezpieczenia przed wodą penetrującą od podłoża należy nałożyć warstwę szlamu uszczelniającego KÖSTER NB 1 mieszanego z płynem zarobowym KÖSTER NB 1 Flex. Następnie dla zredukowania naprężeń w hydroizolacji na styku ściany z fundamentem wykonywana jest faseta (wyoblenie) z szybkowiążącej, wodoszczelnej zaprawy KÖSTER Sperrmörtel.

Właściwą warstwę hydroizolacyjną, którą stanowi masa bitumiczna KÖSTER Deuxan 2K nakładamy w dwóch krokach roboczych w technice szpachlowania. Do natrysku mechanicznego zalecane jest stosowanie masy bitumicznej KÖSTER Deuxan Professional. Do nakładania ręcznego znakomicie nadają się hydroizolacyjne masy bitumiczne KÖSTER Bikuthan 1K oraz KÖSTER Bikuthan 2K.

Jeżeli wykonywana jest ciężka izolacja piwnic (woda spiętrzona lub wysoki poziom wody gruntowej) należy zatopić siatkę z włókna szklanego KÖSTER Armierungsgewebe w masie bitumicznej. Ułatwia to kontrolę grubości nakładanej warstwy oraz redukuje naprężenia od przemieszczeń podłoża.

Po wyschnięciu izolacji ścian piwnic należy wykonać warstwę ochronną. Mogą ją stanowić płyty styrodurowe klejone do podłoża za pomocą masy bitumicznej Deuxan 2K lub trójwarstwowa folia ochronno-drenażowa KÖSTER SD.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Zewnętrzna hydroizolacja fundamentów za pomocą materiałów mineralnych

Produkty uszczelniające na bazie mineralnej stanowią bardzo odporną na uszkodzenia hydroizolację o ekstremalnie wysokiej przyczepności do podłoży mineralnych. Znakomicie nadają się one do stosowania na zawilgocone podłoża i stają się integralną częścią podłoża mineralnego. Mineralne materiały uszczelniające nakładane są na podłoża za pomocą pędzla lub szpachli. Są łatwe i bezpieczne w stosowaniu. Nasze mineralne produkty uszczelniające stosowane są na podłoża sztywne, nieodkształcalne (szlam uszczelniający KÖSTER NB 1) jak i również na podłoża gdzie wymagane jest mostkowanie rys (elastyczna zaprawa hydroizolacyjna NB Elastik).

Czyste i nośne podłoże należy zagruntować preparatem KÖSTER Polysil TG 500, który wzmacnia podłoże i wiąże sole występujące w podłożu.

Przejścia rur instalacyjnych należy uszczelnić stosując specjalne mankiety uszczelniające.

Jako hydroizolacja powierzchni standardowo jest stosowana elastyczna zaprawa hydroizolacyjna KÖSTER NB Elastik w kolorze szarym lub białym. Izolację należy wykonywać zawsze w dwóch warstwach. W przypadku podłoży szczególnie narażonych na zarysowanie należy zatopić elastyczną tkaninę KÖSTER Flexgewebe w pierwszej warstwie zaprawy hydroizolacyjnej KÖSTER NB Elastik.

Na połączeniu ściany z fundamentem dla zabezpieczenia przed wodą penetrującą od podłoża należy nałożyć warstwę szlamu uszczelniającego KÖSTER NB 1 mieszanego z płynem zarobowym KÖSTER NB 1 Flex. Następnie dla zredukowania naprężeń w hydroizolacji na styku ściany z fundamentem wykonywana jest faseta (wyoblenie) z szybkowiążącej, wodoszczelnej zaprawy KÖSTER Sperrmörtel.

Po wyschnięciu izolacji piwnic należy wykonać warstwę ochronną. Mogą ją stanowić płyty styrodurowe klejone do podłoża za pomocą masy bitumicznej Deuxan 2K lub trójwarstwowa folia ochoronno-drenażowa KÖSTER SD.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Zewnętrzna hydroizolacja fundamentów za pomocą samoprzylepnej izolacji bitumicznej

Samoprzylepne izolacje KÖSTER KSK umożliwiają szybkie, skuteczne i łatwe wykonanie hydroizolacji piwnic i fundamentów. Są one wodoszczelne natychmiast po wykonaniu i umożliwiają szybki postęp prac.

Czyste i nośne podłoże należy zagruntować stosując KÖSTER KBE Flüssigfolie. Przy temperaturach poniżej +5oC należy stosować do gruntowania KÖSTER KSK Voranstrich SP.

Przejścia rur przez ścianę uszczelniane są za pomocą elementów w kształcie mankietów wyciętych z izolacji samoprzylepnej KÖSTER KSK.

Na połączeniu ściany z fundamentem dla zabezpieczenia przed wodą penetrującą od podłoża należy nałożyć warstwę szlamu uszczelniającego KÖSTER NB 1 mieszanego z płynem zarobowym KÖSTER NB 1 Flex. Następnie dla zredukowania naprężeń w hydroizolacji na styku ściany z fundamentem wykonywana jest faseta (wyoblenie) z szybkowiążącej, wodoszczelnej zaprawy KÖSTER Sperrmörtel.

Następnie wykonujemy hydroizolację z samoprzylepnej folii KÖSTER KSK SY 15. Pasy izolacji należy przyklejać do podłoża z zakładem 10 cm w ten sposób, aby nie powstawały fałdy. Na powierzchniach pionowych izolację należy zamocować mechanicznie do podłoża i zaszpachlować za pomocą KÖSTER KBE-Flüssigfolie. W przypadku niskich temperatur należy stosować wariant „zimowy” izolacji samoprzylepnej czyli KÖSTER KSK AW 15. Wszystkie narożniki, połączenia i zakończenia izolacji należy dodatkowo zaszpachlować stosując KÖSTER KBE-Flüssigfolie.

Przed zasypaniem wykopu należy wykonać warstwę ochronną. Może ją stanowić np. trójwarstwowa folia ochoronno-drenażowa KÖSTER SD.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Zewnętrzna hydroizolacja ścian piwnic metodą iniekcji kurtynowej

Hydroizolacja piwnic od wewnątrz? Przy pracach remontowych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian zewnętrznych budynku. (np. gdy na działce obok stoi budynek, lub przebiega ulica). W takich przypadkach można stosować uszczelnienie piwnicy od środka za pomocą mineralnych szlamów o działaniu krystalizującym odpornych na napór wody od strony negatywnej. Jednak jeżeli są to obiekty zabytkowe lub jeżeli nie jest to zgodne z koncepcją projektanta trzeba szukać innych rozwiązań.

Wtedy jedyną możliwością wykonania zewnętrznej hydroizolacji piwnic od środka jest iniekcja kurtynowa z użyciem żelu poliuretanowego KÖSTER KB-Pur Gel. Ten produkt po zmieszaniu do z wodą bardzo szybko reaguje do wodoszczelnej, elastycznej masy. Ma również tą szczególną zaletę, że pęcznieje przy kontakcie z wodą, wbudowuje ją w swoją strukturę, zwiększa objętość i w ten sposób działa jako aktywne uszczelnienie.

Iniekcja kurtynowa żelem poliuretanowym wykonywana jest przy użyciu specjalnych 2-komponentowych pomp iniekcyjnych oraz opatentowanych lancy iniekcyjnych. Żel poliuretanowy podawany jest przez lance iniekcyjne bezpośrednio za ścianę zewnętrzną, gdzie następuje reakcja i tworzy się wodoszczelna warstwa odcinająca ściany piwnic od wody i wilgoci.

Żel poliuretanowy KÖSTER KB-Pur Gel może być stosowany również do wykonania iniekcji powierzchniowej ścian piwnic. Iniekcja powierzchniowa polega na wysyceniu żelem poliuretanowym porów, kapilarów i pustych przestrzeni w ścianach piwnic. Również w tym wypadku uzyskujemy skuteczną hydroizolację ścian piwnic za pomocą elastycznego żelu poliuretanowego.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Hydroizolacja głowic pali fundamentowych

W budynkach gdzie fundamenty posadowione są na palach często dochodzi do zawilgocenia piwnic i fundamentów. Woda penetruje przez przerwy robocze lub wzdłuż prętów zbrojeniowych. Hydroizolacja głowic pali fundamentowych powinna być wykonana ze szczególną starannością. Materiały do hydroizolacji głowic pali fundamentowych powinny posiadać dużą wytrzymałość na ściskanie, wysoką przyczepność do podłoża oraz muszą zapewnić dobre połączenie z izolacją płyty fundamentowej.

Najpierw należy oczyścić głowicę pala fundamentowego, usunąć luźne części. Następnie wyrównujemy głowicę pala szybkowiążącą zaprawą KÖSTER Sperrmortel i z tego samego materiału wykonujemy fasetę (wyoblenie) na styku pala z betonem podkładowym.

Hydroizolacja głowicy pala fundamentowego wykonywana jest następnie ze szlamu uszczelniającego KÖSTER NB 1 nakładanego w dwóch warstwach.

Hydroizolacja pod płytą fundamentową wykonywana jest z masy bitumicznej KÖSTER Deuxan 2 K, w pierwszej warstwie masy bitumicznej należy zatopić siatkę z włókna szklanego KÖSTER Armierungsgewebe. Przed betonowaniem płyty fundamentowej należy wykonać warstwę poślizgową (np. dwie warstwy folii PE) oraz warstwę betonu ochronnego o grubości 5 cm dla ochrony izolacji przed uszkodzeniem mechanicznym.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Hydroizolacja płyty fundamentowej

Kompletna hydroizolacja budynku powinna również obejmować hydroizolację spodu płyty fundamentowej. W przeciwieństwie do hydroizolacji wykonywanej na płycie fundamentowej odcinamy wtedy całkowicie możliwość penetracji wody w konstrukcję budynku i jednocześnie poprawiają się jego właściwości termoizolacyjne.

Czysty i nośny beton podkładowy należy zagruntować stosując KÖSTER Polysil TG 500, który dodatkowo wzmacnia podłoże i wiąże występujące w nim sole.

Hydroizolacja pod płytą fundamentową wykonywana jest z masy bitumicznej KÖSTER Deuxan 2 K, w pierwszej warstwie masy bitumicznej należy zatopić siatkę z włókna szklanego KÖSTER Armierungsgewebe. Ułatwia to kontrolę grubości nakładanej warstwy izolacji bitumicznej oraz siatka przejmuje naprężenia od przemieszczeń podłoża.

Przed betonowaniem płyty fundamentowej należy wykonać warstwę poślizgową (np. dwie warstwy folii PE) oraz warstwę betonu ochronnego o grubości 5 cm dla ochrony izolacji przed uszkodzeniem mechanicznym. Dla szczelnego połączenia hydroizolacji pod płytą fundamentową z hydroizolacją pionową należy wykonać fasetę o promieniu 2 cm z masy bitumicznej KÖSTER Deuxan 2K.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Piwnice mogą być uszczelniane od wewnątrz bez konieczności odkopywania fundamnetów i przeprowadzania robót ziemnych. Tego typu hydroizolacja może być wykonywana nawet w przypadku występowania przecieków. Hydroizolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem uzyskiwana jest za pomocą specjalnego mineralnego systemu. Po wykonaniu hydroizolacji, na ścianę można nakładać hydrofobowy, otwarty dyfuzyjnie tynk renowacyjny.

Uszczelnienie płyty fundamentowej za pomocą szlamów uszczelniających
Hydroizolację pod posadzką, na płycie fundamentowej można wykonać z materiałów na bazie mineralnej. Dużą zaletą mineralnych materiałów hydroizolacyjnych jest ich bardzo dobra przyczepność do betonu. Trwałość mineralnych materiałów hydroizolacyjnych w idealnych warunkach równa jest trwałości samego budynku.

Izolację pionową pod ścianami wykonujemy ze szlamu uszczelniającego KÖSTER NB 1 (mieszanego z płynem zarobowym KÖSTER NB 1 Flex) lub z elastycznej zaprawy hydroizolacyjnej KÖSTER NB Elastik, która posiada zdolność mostkowania rys w podłożu do 2 mm.

Płytę fundamentową należy zagruntować stosując KÖSTER Polysil TG 500, który dodatkowo wzmacnia podłoże. W miejscu styku ściany z fundamentem dla uniknięcia naprężeń w warstwie hydroizolacji należy wykonać fasetę (wyoblenie) z wodoszczelnej, szybkowiążącej zaprawy KÖSTER Sperrmörtel.

Izolację góry płyty fundamentowej wykonujemy ze szlamu uszczelniającego KÖSTER NB 1 (mieszanego z płynem zarobowym KÖSTER NB 1 Flex) lub z elastycznej zaprawy hydroizolacyjnej KÖSTER NB Elastik. Dla przyspieszenia tempa robót możliwe jest też zastosowanie szybkowiążącego szlamu uszczelniającego KÖSTER NB 1 „schnell”. Jeżeli mamy do czynienia z przeciekiem wody przez płytę fundamentową należy stosować system uszczelnień KÖSTER Kellerdicht lub szybkowiążące produkty natychmiast zatrzymujące przeciekającą wodę jak proszek Blitzpulver lub zaprawa Wasserstop. Jako warstwa ochronna izolacji znakomicie nadaje się np. KÖSTER Fließboden 15.

W przypadku zagrożenia zarysowania podłoża należy stosować materiały elastyczne, posiadające zdolność mostkowania rys jak zaprawa hydroizolacyjna KÖSTER NB Elastik szary lub KÖSTER NB Elastik biały.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Uszczelnienie płyty fundamentowej za pomocą samoprzylepnej izolacji bitumicznej Bikuplan
Hydroizolację pod posadzką, na płycie fundamentowej, która jest sucha i nie występują na niej przecieki można wykonać z samoprzylepnej hydroizolacji na bazie bitumiczno-kauczukowej KÖSTER KSK.

Izolację pionową pod ścianami wykonujemy z samoprzylepnego materiału KÖSTER Fixband 10 AW.

W miejscu styku ściany z fundamentem dla uniknięcia naprężeń w warstwie hydroizolacji należy wykonać fasetę (wyoblenie) z wodoszczelnej, szybkowiążcej zaprawy KÖSTER Sperrmörtel.

Gruntowanie podłoża wykonujemy stosując preparat KÖSTER KSK Voranstrich BL.

Następnie wykonujemy hydroizolację poziomą płyty fundamentowej z samoprzylepnej folii KÖSTER KSK SY 15. Pasy izolacji samoprzylepnej należy przyklejać do podłoża z zakładem 10 cm w ten sposób, aby nie powstawały fałdy.

Izolację wykonaną z KÖSTER KSK SY 15 należy chronić przed uszkodzeniem wykonując warstwę poślizgową (np. dwie warstwy folii PE) i wylewkę ochronną. Izolację płyty fundamentowej należy wyprowadzić na ściany piwnic, do wysokości góry posadzki.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Uszczelnienie piwnicy od wewnątrz w przypadku wilgoci gruntowej, wodzie nie przesiąkającej i wodzie pod ciśnieniem
Jeżeli w piwnicy występują przecieki to najlepszym rozwiązaniem problemu jest zastosowanie mineralnych materiałów hydroizolacyjnych, które łączą się z podłożem bardzo mocno i można je stosować na zawilgocone podłoże.

Bardzo ważne jest przygotowanie podłoża, które powinno być nośne, czyste, wolne od wszelkich substancji obniżających przyczepność. Stare tynki należy skuć, usunąć wszystkie słabe odspojone elementy ze ściany, fugi powinny zostać wyskrobane. Podłoże należy zagruntować stosując KÖSTER Polysil TG 500, który dodatkowo wzmacnia podłoże i wiąże sole, które mogą występować w podłożu. Ubytki w ścianie należy uzupełnić stosując wodoszczelną, szybkowiążącą zaprawę KÖSTER Sperrmörtel Fix. Na styku ściany z fundamentem dla uniknięcia naprężeń w warstwie hydroizolacji należy wykonać fasetę (wyoblenie) z szybkowiążącej zaprawy KÖSTER Sperrmörtel Fix.

Uszczelnienie ścian wykonujemy nakładając szlam uszczelniający KÖSTER NB 1 w dwóch lub trzech warstwach. Dla przyspieszenia tempa robót możliwe jest też zastosowanie szybkowiążącego szlamu uszczelniającego KÖSTER NB 1 „schnell”. Kolejne warstwy szlamu uszczelniającego utwardzamy natryskując KÖSTER Polysil TG 500. Przy wodzie napierającej od zewnątrz należy wykonać trzy warstwy szlamu uszczelniającego. Możliwe jest zastosowanie białego szlamu uszczelniającego KÖSTER NB 2 jako ostatniej warstwy hydroizolacyjnej.

Przejścia rur przez ścianę należy uszczelnić za pomocą plastycznej masy uszczelniającej KÖSTER KB-Flex 200 i zaszpachlować zaprawą szybkowiążącą KÖSTER KB-Fix 5.

Na ściany piwnic, które są zawilgocone i zasolone powinny zostać nałożone tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputz. Tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputz są odporne na wilgoć występującą w ścianach (w odróżnieniu od tynków gipsowych lub wapiennych). Tynki renowacyjne umożliwiają bezawaryjne wysychanie zawilgoconych i zasolonych ścian. Cechuje je bardzo dobra paroprzepuszczalność i hydrofobowość. Dzięki wysokiej porowatości tynków renowacyjnych sole krystalizujące przy wysychaniu ściany odkładają się w porach tynków nie powodując wykwitów na ścianach i uszkodzenia farb. Tynki renowacyjne poprawiają również klimat pomieszczeń i zmniejszają ryzyko kondensacji pary wodnej na ścianach piwnic.

Przed wykonaniem tynków renowacyjnych należy wykonać obrzutkę z tynku renowacyjnego modyfikowanego niewielkim dodatkiem emulsji KÖSTER SB Haftemulsion do wody zarobowej. Obrzutkę należy wykonać na jeszcze wilgotny szlam uszczelniający dla poprawy przyczepność tynku renowacyjnego do podłoża. Po 24 godzinach nakładany jest tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz na grubość min. 2 cm.

Nasza oferta obejmuje tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputz w różnych wariantach (szare, białe, lekkie, szybkowiążące). Bardzo dobrym rozwiązaniem dla wnętrz zabytkowych obiektów jest stosowanie białego tynku renowacyjnego KÖSTER Sanierputz bez malowania. Jeżeli wymagana jest bardzo gładka powierzchnia ściany, po wyschnięciu tynków renowacyjnych nakładana jest szpachla renowacyjna KÖSTER.

Do malowania tynków renowacyjnych wolno stosować wyłącznie farby o wysokiej paroprzepuszczalności (np. KÖSTER Silikonfarbe).

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Uszczelnienie piwnicy od wewnątrz w przypadku wody przeciekającej
W szczególnie trudnych przypadkach, gdy mamy do czynienia z wodą napierającą od zewnątrz pod ciśnieniem skutecznym sposobem uszczelnienia piwnicy jest system uszczelnień KÖSTER Kellerdicht.

Proszek KÖSTER Blitzpulver wcierany jest mocno w miejsce przecieku. Blitzpulver przy kontakcie z wodą reaguje natychmiast, utwardza się do wodoszczelnej zaprawy i zatrzymuje przeciek. Po zatamowaniu przecieku należy wykonać uszczelnienie całej powierzchni ściany stosując kolejno szlam uszczelniający KÖSTER Kellerdicht 1, proszek KÖSTER Kellerdicht 2 Blitzpulver i płyn utwardzający KÖSTER Kellerdicht 3 Härte-Flüssig (zgodnie z instrukcją techniczną produktów).

Bardzo ważne jest przygotowanie podłoża, które powinno być nośne, czyste, wolne od wszelkich substancji obniżających przyczepność. Stare tynki należy skuć, usunąć wszystkie słabe odspojone elementy ze ściany, fugi powinny zostać wyskrobane. Podłoże należy obficie zwilżyć. Ubytki w ścianie należy uzupełnić stosując wodoszczelną, szybkowiążącą zaprawę KÖSTER Sperrmörtel Fix. Na styku ściany z fundamentem dla uniknięcia naprężeń w warstwie hydroizolacji należy wykonać fasetę (wyoblenie) z szybkowiążącej zaprawy KÖSTER Sperrmörtel Fix.

Hydroizolacja powierzchni ścian wykonywana jest za pomocą szlamu uszczelniającego KÖSTER Kellerdicht 1 Schlämme, który nakładany jest obficie na całą powierzchnię za pomocą twardej szczotki. Natychmiast, w jeszcze mokry szlam wcierany jest proszek uszczelniający KÖSTER Kellerdicht 2 Blitzpulver. W ten sposób natychmiast powstaje sucha warstwa szczelna na przesiąkanie wody, którą utwardzamy płynem na bazie krzemianowej KÖSTER Kellerdicht 3 Härte-Flüssig. Następnie nakładamy kolejne warstwy szlamu KÖSTER Kellerdicht 1 Schlämme. W ten sposób piwnica zostaje trwale uszczelniona.

Przejścia rur przez ścianę należy uszczelnić za pomocą plastycznej masy KÖSTER KB-Flex 200 i zaszpachlować zaprawą szybkowiążącą KÖSTER KB-Fix 5.

Na ściany piwnic, które są zawilgocone i zasolone powinny zostać nałożone tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputz. Tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputz są odporne na wilgoć występującą w ścianach (w odróżnieniu od tynków gipsowych lub wapiennych). Tynki renowacyjne umożliwiają bezawaryjne wysychanie zawilgoconych i zasolonych ścian. Cechuje je bardzo dobra paroprzepuszczalność i hydrofobowość. Dzięki wysokiej porowatości tynków renowacyjnych sole krystalizujące przy wysychaniu ściany odkładają się w porach tynków nie powodując wykwitów na ścianach i uszkodzenia farb. Tynki renowacyjne poprawiają klimat pomieszczeń i zmniejszają ryzyko kondensacji pary wodnej na ścianach piwnic.

Przed wykonaniem tynków renowacyjnych należy wykonać obrzutkę z tynku renowacyjnego modyfikowanego niewielkim dodatkiem emulsji KÖSTER SB Haftemulsion do wody zarobowej. Obrzutkę należy wykonać na jeszcze wilgotny szlam uszczelniający dla poprawy przyczepność tynku renowacyjnego do podłoża. Po 24 godzinach nakładany jest tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz na grubość min. 2 cm.

Nasza oferta obejmuje tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputz w różnych wariantach (szare, białe, lekkie, szybkowiążące). Bardzo dobrym rozwiązaniem dla wnętrz zabytkowych obiektów jest stosowanie białego tynku renowacyjnego KÖSTER Sanierputz bez malowania.

Do malowania tynków renowacyjnych wolno stosować wyłącznie farby o wysokiej paroprzepuszczalności (np. KÖSTER Silikonfarbe).

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Wilgoć podciągana kapilarnie w murze na dłuższym odcinku czasu może prowadzić do znacznych uszkodzeń. Oznakami tych uszkodzeń są wykwity solne, odpadające tynki, niszczenie tapet oraz rozwój szkodliwych dla zdrowia grzybów pleśniowych. Skuteczną metodą przeciwdziałania wilgoci podciąganej kapilarnie jest iniekcja grawitacyjna lub ciśnieniowa. Po odtworzeniu izolacji poziomej metodą iniekcji, na zawilgoconą ścianę nakłada się szerokoporowe tynki renowacyjne umożliwiające wolne od szkód wysychanie i odsalanie murów.

Izolacja pozioma

Izolacja pionowa pod ścianami w nowych budynkach jest konieczna, aby uchronić ściany przed zawilgoceniem na skutek podciągania kapilarnego wody. Do tego celu nadaje się szereg produktów KÖSTER jak na przykład elastyczna zaprawa hydroizolacyjna KÖSTER NB Elastik lub szlam uszczelniający KÖSTER NB 1 (mieszany z płynem zarobowym KÖSTER NB 1 Flex).

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Odtworzenie izolacji poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej

Wilgoć podciągana kapilarnie jest przyczyną zawilgocenia ścian, wykwitów soli, złuszczającej się farby, a nawet niszczenia i odpadania tynków. Skuteczna przepona pozioma (izolacja pozioma) odcinająca wnikanie wilgoci w ścianę chroni budynki przed występowaniem takich zjawisk.

Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem odtworzenia izolacji poziomej jest wykonanie iniekcji preparatem KÖSTER Crisin XP/76 z użyciem opatentowanego systemu wałków kapilarnych oraz uchwytów mocujących KÖSTER Saugwinkel. KÖSTER Crisin 76 jest roztworem żywic o bardzo dużej zdolności penetracji, który wnika w najdrobnniejsze pory i kapilary. Działa hydrofobizująco oraz dodatkowo zamyka kapilary.

W ścianie należy wywiercić otwory w rozstawie zależnym od grubości ściany. Następnie montuje się wałki kapilarne, uchwyty i kartusze z płynem iniekcyjnym KÖSTER Crisin XP/76, który jest samoistnie wciągany w ściany bez użycia ciśnienia. Ten bezciśnieniowy sposób wykonywania iniekcji wykorzystuje zjawisko podciągania kapilarnego (to samo, które jest przyczyną zawilgocenia ścian) do rozprowadzenia płynu iniekcyjnego do najmniejszych kapilarów w ścianie. Ten system iniekcji ma tą wielką zaletę, że nie mamy żadnych strat materiału iniekcyjnego w miejscach gdzie w ścianie występują pęknięcia lub puste przestrzenie. Dzieje się tak bo przekazywanie płynu iniekcyjnego ścianie następuje na zasadzie kapilarnej, tylko tam gdzie jest kontakt wałeczka kapilarnego ze ścianą. W miejscach pęknięć i pustek nie ma kontaktu wałeczka kapilarnego ze ścianą nie ma nasączania ściany płynem iniekcyjnym.

W wypadku ścian o niewielkim poziomie zawilgocenia i zasolenia można stosować płyn iniekcyjny na bazie krzemianowej KÖSTER Mautrol-Bohrloch-Flüssig. Należy jednak wcześniej wykonać badanie zawilgocenia i zasolenia ścian.

Po usunięciu przyczyn zawilgocenia ścian przez wykonanie iniekcji należy na ścianach wykonać tynki renowacyjne. Tynki renowacyjne umożliwiają bezawaryjne wysychanie zawilgoconych i zasolonych ścian. Cechuje je bardzo dobra paroprzepuszczalność i hydrofobowość. Dzięki wysokiej porowatości tynków renowacyjnych sole krystalizujące przy wysychaniu ściany odkładają się w porach tynków nie powodując wykwitów na ścianach i uszkodzenia farb.

Nasza oferta obejmuje tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputz w różnych wariantach (szare, białe, lekkie, szybkowiążące). Bardzo dobrym rozwiązaniem dla wnętrz zabytkowych obiektów jest stosowanie białego tynku renowacyjnego KÖSTER Sanierputz bez malowania. Jeżeli wymagana jest bardzo gładka powierzchnia ściany, po wyschnięciu tynków renowacyjnych nakładana jest szpachla renowacyjna KÖSTER Glattspachtel.

Do malowania tynków renowacyjnych wolno stosować wyłącznie farby o wysokiej paroprzepuszczalności (np. KÖSTER Silikonfarbe).

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Odtworzenie izolacji poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej

Iniekcja ciśnieniowa jest szybkim i skutecznym sposobem na odtworzenie przepony poziomej (izolacji poziomej) w ścianach. Jeżeli w ścianie występują pęknięcia lub puste przestrzenie należy je wcześniej wypełnić za pomocą zaprawy iniekcyjnej KÖSTER Bohrlochsuspension. Jeżeli ściana nie ma pęknięć, ani pustych przestrzeni można od razu przystąpić do wykonania przepony poziomej w technice iniekcji ciśnieniowej.

Do wykonania iniekcji ciśnieniowej ścian najczęściej stosowany jest dwuskładnikowy płyn iniekcyjny na bazie krzemianowo-estrowej KÖSTER Mautrol 2K, ale można wykonywać iniekcję ciśnieniową stosując również krzemianowy płyn iniekcyjny KÖSTER Mautrol 1K a także dwuskładnikowy preparat iniekcyjny KÖSTER Mautrol 2 K Flex. Dwuskładnikowe materiały do wykonywania iniekcji reagują szybciej od materiałów jednoskładnikowych i bardzo skutecznie zamykają kapilary.

Po usunięciu przyczyn zawilgocenia ścian przez wykonanie iniekcji należy na ścianach wykonać tynki renowacyjne. Tynki renowacyjne umożliwiają bezawaryjne wysychanie zawilgoconych i zasolonych ścian. Cechuje je bardzo dobra paroprzepuszczalność i hydrofobowość. Dzięki wysokiej porowatości tynków renowacyjnych sole krystalizujące przy wysychaniu ściany odkładają się w porach tynków nie powodując wykwitów na ścianach i uszkodzenia farb.

Nasza oferta obejmuje tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputz w różnych wariantach (szare, białe, lekkie, szybkowiążące). Bardzo dobrym rozwiązaniem dla wnętrz zabytkowych obiektów jest stosowanie białego tynku renowacyjnego KÖSTER Sanierputz bez malowania. Jeżeli wymagana jest bardzo gładka powierzchnia ściany, po wyschnięciu tynków renowacyjnych nakładana jest szpachla renowacyjna KÖSTER Glattspachtel.

Do malowania tynków renowacyjnych wolno stosować wyłącznie farby o wysokiej paroprzepuszczalności (np. KÖSTER Silikonfarbe).

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Renowacja murów za pomocą tynków renowacyjnych

Przy ścianach o niewielkim poziomie zawilgocenia i zasolenia często wystarczające jest usunięcie zniszczonych tynków i wykonanie systemu tynków renowacyjnych. Stary, zawilgocony i zasolony tynk musi zostać usunięty w całości. Fugi należy wyskrobać oraz usunąć wszystkie luźne, słabe części ze ściany, tak aby uzyskać nośne podłoże o otwartych porach. Podłoże należy zagruntować preparatem KÖSTER Polysil TG 500, który wzmacnia podłoże i wiąże sole występujące w podłożu. Ubytki w ścianach należy uzupełnić szybkowiążącą zaprawą KÖSTER Sperrmörtel. Następnie nakładana jest obrzutka z tynku renowacyjnego modyfikowanego niewielkim dodatkiem emulsji KÖSTER SB Haftemulsion do wody zarobowej. Obrzutka poprawia przyczepność tynku renowacyjnego do podłoża.

Tynki renowacyjne umożliwiają bezawaryjne wysychanie zawilgoconych i zasolonych ścian. Cechuje je bardzo dobra paroprzepuszczalność i hydrofobowość. Dzięki wysokiej porowatości tynków renowacyjnych sole krystalizujące przy wysychaniu ściany odkładają się w porach tynków nie powodując wykwitów na ścianach i uszkodzenia farb.

Nasza oferta obejmuje tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputz w różnych wariantach (szare, białe, lekkie, szybkowiążące). Bardzo dobrym rozwiązaniem dla wnętrz zabytkowych obiektów jest stosowanie białego tynku renowacyjnego KÖSTER Sanierputz bez malowania. Jeżeli wymagana jest bardzo gładka powierzchnia ściany, po wyschnięciu tynków renowacyjnych nakładana jest szpachla renowacyjna KÖSTER Glattspachtel.

Do malowania tynków renowacyjnych wolno stosować wyłącznie farby o wysokiej paroprzepuszczalności (np. KÖSTER Silikonfarbe).

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Pęknięcia w betonie mogą obniżać wytrzymałość konstrukcji, skracając czas trwałości i funkcjonowania budynku. W celu przywrócenia funkcjonalności budowli konieczne jest zamknięcie rysy, za pomocą żywicy elastycznej lub sztywnej żywicy, która mostkuje pęknięcie przywracając nośność elementowi budowli. Rysa jest wypełniana w całym jej przekroju za pomocą odpowiedniej żywicy poliuretanowej metodą iniekcji pod ciśnieniem. Produkowane przez nas żywice iniekcyjne są dopuszczone do stosowania w kontakcie z wodą pitną.

Iniekcja ciśnieniowa suchych lub wilgotnych rys

Suche oraz mokre rysy mogą być trwale uszczelniane przy użyciu poliuretanowych żywic iniekcyjnych KÖSTER.

KÖSTER KB-Pur 2 IN 1 jest produktem, który najczęściej jest stosowany do uszczelniania rys gdzie mamy do czynienia z przeciekaniem wody. Produkt spienia się i zwiększa objętość przy kontakcie z wodą co powoduje zatrzymanie przecieku. W czasie iniekcji wtórnej wykonywanej tym samym materiałem uzyskujemy elastyczne i trwałe uszczelnienie przeciekającej rysy.

Żywica poliuretanowa KÖSTER KB-Pur IN 3 stosowana jest do siłowego zespolenia suchych rys.

KÖSTER KB-Pur IN 5 jest żywicą o bardzo małej lepkości oraz ma wydłużony czas reakcji. Nadaje się zwłaszcza do iniekcji rys o niewielkiej rozwartości oraz do iniekcji węży iniekcyjnych w przerwach roboczych.

KÖSTER Injektionsleim jest materiałem iniekcyjnym na bazie mineralnej. Bardzo dobrze nadaje się do wypełniania rys o średniej rozwartości, oraz do wypełniania pustych przestrzeni w ścianach. Posiada bardzo dobrą przyczepność do wilgotnych podłoży, oraz cechuje go bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie.

Materiały iniekcyjne wtłaczane są w rysy i pęknięcia za pomocą pompy iniekcyjnej KÖSTER 1 K przez tak zwane pakery lub iniektory. Do iniekcji z zastosowaniem żywic poliuretanowych zalecane jest stosowanie pakerów stalowych KÖSTER Superpacker, które wytrzymują wysokie ciśnienie. Plastikowe pakery wbijane o średnicy 12 mm oraz 18 mm stosowane są przy iniekcji niskociśnieniowej – np. zaprawy iniekcyjnej KÖSTER Iniektionsleim lub przy odtwarzaniu przepon poziomych z użyciem produktów na bazie krzemianowej. Pakery jednodniowe KÖSTER posiadają dwa zawory zwrotne (kalamitki), co umożliwia szybki postęp prac, gdyż górna część pakera może być usunięta natychmiast po zakończeniu iniekcji.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Iniekcja ciśnieniowa przeciekających rys

Przy intensywnych wyciekach wody należy stosować kombinację żywic iniekcyjnych – dla natychmiastowego zatrzymania wycieku wykonujemy iniekcję szybko spienialną żywicą poliuretanową KÖSTER KB-Pur IN 1 a następnie wykonujemy iniekcję wtórną żywicą KÖSTER KB-Pur IN 2, która zapewnia trwałe, elastyczne zamknięcie rysy.

Żywica iniekcyjna KÖSTER KB-Pur IN 7 jest również szybko spienialną żywicą do natychmiastowego zatrzymywania przecieków, która zapewnia trwałe i elastyczne uszczelnienie rys. KÖSTER KB-Pur IN 7 potrzebuje wody dla reakcji spieniania i utwardzania.

Materiały iniekcyjne wtłaczane są w rysy i pęknięcia za pomocą pompy iniekcyjnej KÖSTER 1K przez tak zwane pakery lub iniektory. Do iniekcji z zastosowaniem żywic poliuretanowych zalecane jest stosowanie pakerów stalowych KÖSTER Superpacker, które wytrzymują wysokie ciśnienie. Pakery jednodniowe KÖSTER posiadają dwie kalamitki, co umożliwia szybki postęp prac, gdyż górna część pakera może być usunięta natychmiast po zakończeniu iniekcji

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Iniekcja ciśnieniowa suchych lub zawilgoconych rys w posadzkach

Łatwym sposobem na na wykonanie iniekcji rys w posadzkach jest iniekcja z zastosowaniem specjalnego urządzenia KÖSTER Druckpacker. Głowica urządzenia dociskana jest z dużą siłą do podłoża. Przez głowicę podawana jest do rysy pod ciśnieniem żywica iniekcyjna. Ta metoda wykonania iniekcji ma tą zaletę, że nie musimy wykonywać dużej ilości odwiertów i osadzać pakerów iniekcyjnych w posadzce. Przed iniekcją rysę należy zamknąć szybkowiążącą zaprawą KÖSTER KB-Fix 5 pozostawiając w regularnych odstępach nie zamkniętą rysę dla wykonania iniekcji.

Standardowym rozwiązaniem dla iniekcji rys suchych i lekko przeciekających jest iniekcja żywicą KÖSTER KB-PUR 2 IN 1. Produkt spienia się i zwiększa objętość przy kontakcie z wodą co powoduje zatrzymanie przecieku. W czasie iniekcji wtórnej wykonywanej tym samym produktem uzyskujemy elastyczne i trwałe uszczelnienie przeciekającej rysy.

KÖSTER KB-Pur IN 3 stosowana jest do siłowego zespolenia suchych rys.

Iniekcja żywicami wykonywana jest z użyciem pompy iniekcyjnej KÖSTER 1 K.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Odtworzenie izolacji poziomej na styku płyty fundamentowej ze ścianą metodą iniekcji ciśnieniowej

Uszczelnienie połączenia ściany betonowej z płytą fundamentową często wykonywane jest w technice iniekcji ciśnieniowej. Otwory pod pakery wiercone są w ścianie w ten sposób, aby przeciąć styk roboczy ściany i płyty w połowie grubości ściany.

Iniekcję ciśnieniową należy wykonać pompą iniekcyjną KÖSTER 1K stosując wkręcane pakery stalowe KÖSTER Superpacker lub pakery jednodniowe KÖSTER Eintagespacker.

Jeżeli mamy do czynienia z wyciekiem wody, lub gdy mamy wątpliwości czy rysa jest sucha czy mokra należy stosować żywicę iniekcyjną KÖSTER KB-Pur 2 IN 1. Iniekcję wtórną po około 20-30 minutach wykonujemy tym samym materiałem co gwarantuje trwałe i elastyczne zamknięcie rysy

Iniekcję suchych rys należy wykonać żywicą iniekcyjną KÖSTER KB-Pur IN 5, która cechuje się długim czasem obróbki i posiada niską lepkość dzięki czemu możliwe jest wykonanie iniekcji nawet bardzo wąskich rys.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Uszczelnienie przerw roboczych poprzez iniekcję w węże iniekcyjne

Przerwy robocze, zwłaszcza połączenie ścian budynku z płytą fundamentową, wymagają wykonania szczególnie dokładnego i przemyślanego uszczelnienia. Większość przecieków, które obserwujemy występuje właśnie w tym miejscu

Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest iniekcja żywicy poliuretanowej w węże iniekcyjne.

Przed betonowaniem ściany należy na płycie fundamentowej zamontować węże iniekcyjne. Po utwardzeniu betonu wykonywana jest iniekcja ciśnieniowa w węże iniekcyjne. Elastyczna żywica iniekcyjna rozprowadzana jest w przerwie roboczej dzięki temu że węże iniekcyjne posiadają perforowane ścianki. W ten sposób uzyskujemy trwałe i elastyczne uszczelnienie przerwy roboczej.

Do iniekcji w węże iniekcyjne stosowana jest żywica poliuretanowa KÖSTER KB-Pur IN 5, która cechuje się długim czasem obróbki i posiada niską lepkość dzięki czemu możliwe jest wykonanie iniekcji uszczelniającej nawet bardzo wąskich rys.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Uszczelnienie przerw roboczych przy pomocy płyty iniekcyjnej

Nasza firma wprowadza obecnie nowy system uszczelniania przerw roboczych betonowych ścian budynku z płytą fundamentową: listwę uszczelniającą KÖSTER Fugenplatte IN.

Przerwy robocze, zwłaszcza połączenie ścian budynku z płytą fundamentową, wymagają wykonania szczególnie dokładnego i przemyślanego uszczelnienia. Większość przecieków, które obserwujemy występuje właśnie w tym miejscu. Dlatego wskazane jest wykonanie podwójnego uszczelnienia tego miejsca – za pomocą listwy uszczelniającej i iniekcji żywicami poliuretanowymi.

Listwa uszczelniająca KÖSTER Fugenplatte IN łączy te dwa sposoby uszczelnienia w jednym produkcie. Listwa uszczelniająca pokryta jest od zewnątrz samoprzylepną masą uszczelniającą, natomiast wnętrze płyty posiada strukturę falistą, dzięki czemu możliwe jest wykonanie iniekcji uszczelniającej połączenie po utwardzeniu betonu. Listwa uszczelniająca jest wodoszczelna. Jednak jeżeli np. w wyniku błędów w montażu dojdzie do przecieku iniekcja żywicą poliuretanową KÖSTER KB-Pur IN 5 jest w każdym momencie możliwa.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Uszkodzenia betonowych elementów konstrukcji jak np. ubytki, powinny być naprawione w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania konstrukcji. Odsłonięte stalowe elementy zbrojenia powinny byc oczyszczone i zabezpieczone przed korozją. Reprofilacja konstrukcji żelbetowych jest wykonywana za pomocą materiałów mineralnych.

Naprawa i reprofilacja konstrukcji żelbetowych

Do naprawy betonu znakomicie nadaje się uniwersalna, szybkowiążąca zaprawa KÖSTER Betomor Multi A, która nie wymaga stosowania dodatkowych produktów chroniących zbrojenie przed korozją. Oprócz tego zaprawa KÖSTER Betomor Multi A zastępuje mostek przyczepny, zaprawę reprofilacyjną i drobnoziarnistą szpachlę do betonu. Produkt należy nakładać na nośne, przyczepne podłoże betonowe, stal zbrojeniowa powinna być oczyszczona z rdzy.

Do napraw powierzchni sufitów bardzo dobrze nadaje się lekka zaprawa cementowa KÖSTER Betomor LM 88.

Do powierzchniowych napraw betonu i ujednolicenia powierzchni betonu należy stosować szpachlę do betonu KÖSTER Betonspachtel.

W wypadku napraw dużych powierzchni naprawianego betonu i znacznej grubości nakładanych warstw należy stosować zaprawę naprawczą KÖSTER Reparaturmörtel NC. Ta zaprawa może być nakładana zarówno ręcznie przy pomocy kielni jak i natryskiwana agregatem tynkarskim. Zaprawa naprawcza nakładana jest na nośną, czystą powierzchnię betonu zapewniającą odpowiednią przyczepność. Stal zbrojeniową należy oczyścić z rdzy i zabezpieczyć przed korozją stosując np. żywicę KÖSTER LF-BM, mieszaną z piaskiem kwarcowym.

Rysy w betonie, które są suche należy zamknąć w technice iniekcji ciśnieniowej stosując żywicę KÖSTER KB-Pur IN 3, która posiada bardzo wysoką przyczepność do betonu i umożliwia siłowe zespolenie brzegów rys.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Naprawa betonu na balkonach i tarasach

Przy naprawach powierzchni betonowych na balkonach i tarasach z reguły konieczne jest stosowanie warstwy chroniącej zbrojenie przed korozją, środka poprawiającego przyczepność zapraw do starego betonu, gruboziarnistej zaprawy reprofilacyjnej i drobnoziarnistej szpachli do betonu.

KÖSTER Betomor Multi A jest uniwersalnym produktem, który zastępuje wszystkie cztery produkty wymienione wyżej. Jest to wielka zaleta, ponieważ zamiast sprowadzać na budowę cztery produkty, wystarczy mieć jeden! To upraszcza logistykę i zaopatrzenie budowy. Naprawa betonu może być wykonana przy użyciu zaprawy KÖSTER Betomor Multi A bardzo szybko, przy małych nakładach robocizny. Zaprawa naprawcza KÖSTER Betomor LM 88 ma bardzo podobne właściwości, a oprócz tego jest bardzo lekka (gęstość 0,88 g/cm3) co sprawia, że idealnie nadaje się do napraw powierzchni sufitowych, spodów płyt balkonowych itp.

Do powierzchniowych napraw betonu i ujednolicenia powierzchni betonu należy stosować szpachlę KÖSTER Betonspachtel. Naprawione powierzchnie należy pomalować np. farbą silikonową KÖSTER Silikonfarbe.

Izolację zespoloną (podpłytkową) balkonów i tarasów należy wykonać z elastycznej, mostkującej rysy zaprawy hydroizolacyjnej KÖSTER NB Elastik (szary lub biały). Izolacja balkonu lub tarasu wykonana z NB Elastik jest odporna na ścieranie, nadaje się do chodzenia i stanowi bardzo dobre, zapewniające wysoką przyczepność podłoże pod okładziny ceramiczne. NB Elastik ma bardzo dobrą przyczepność także do wilgotnych podłoży.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Mineralny System Ochrony Betonu KOESTER NB 1 Plus do ochrony betonowych zbiorników na wodę i ścieki

Oczyszczalnie ścieków są obiektami, gdzie beton poddany jest silnemu oddziaływaniu agresywnych substancji chemicznych zawartych w ściekach. Beton zbiorników w oczyszczalniach ścieków powinien posiadać powłoki zabezpieczające go przed agresywnym środowiskiem.

Skutecznym sposobem ochrony betonu przed szkodliwymi oddziaływaniami substancji chemicznych jest zastosowanie Mineralnego Systemu Ochrony Betonu KÖSTER NB 1 Plus.

System ochrony betonu KÖSTER NB 1 Plus składa się ze składników mineralnych, dlatego pomimo swojej wodoszczelności jest paroprzepuszczalny, co jest bardzo ważne przy dużych różnicach temperatur w zabezpieczanych konstrukcjach (brak ciśnienia pary wodnej odrywającego powłokę od podłoża). KÖSTER NB 1 Plus nie ogranicza swojego działania tylko do powierzchni betonu, ale posiada zdolność penetracji i krystalizacji w betonowym podłożu. Dzięki temu wgłębnemu działaniu ochrona betonu pozostaje zachowana również w przypadku niewielkich powierzchniowych uszkodzeń.

Powłoka chemoodporna wykonana w systemie KÖSTER NB 1 Plus posiada bardzo wysoką przyczepność do podłoży mineralnych, może być nakładana na mokre podłoża i zapewnia odporność chemiczną w szerokim zakresie pH od 4 do 14.

Podłoże powinno być na nośne, wolne od substancji obniżających przyczepność, powinno mieć otwarte pory (zalecane jest hydropiaskowanie). Gruntowanie podłoża wykonywane jest preparatem KÖSTER Polysil TG 500, następnie nakładane są dwie warstwy szlamu uszczelniającego KÖSTER NB 1 modyfikowanego dodatkiem emulsji SB Haftemulsion do wody zarobowej. Na koniec ponownie natryskiwany jest KÖSTER Polysil TG 500 dla zamknięcia porów i zwiększenia odporności całego systemu na oddziaływania chemiczne.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER

Dylatacje konstrukcyjne są niezbędne, aby kompensować przemieszczanie się elementów konstrukcji. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione trwale elastyczną i odporną na promieniowanie UV masą. Pozwala to na ruchy elementów konstrukcji bez powodowania w przyszłości uszkodzeń jak np. powstawania pęknięć.

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych na mineralnych i metalowych podłożach

Dylatacje muszą przenosić przemieszczenia elementów budynku pochodzące np. od zmian temperatury, dlatego muszą być wypełnione masami elastycznymi. KÖSTER Fugenspachtel FS jest wysokiej jakości masą dylatacyjną, która jest elastyczna, odporna na działanie promieniowania UV i bardzo trwała. KÖSTER Fugenspachtel FS wykazuje także odporność chemiczną na działanie wielu substancji chemicznych.

Dla trwałości uszczelnienia dylatacji oprócz właściwości masy uszczelniającej decydujące znaczenie ma przyczepność masy do brzegów dylatacji. Brzegi dylatacji muszą zostać oczyszczone z substancji obniżających przyczepność, podłoże powinno być czyste, suche i nośne. Jako preparat gruntujący należy stosować KÖSTER FS Primer.

Masa dylatacyjna powinna zostać wbudowana w ten sposób, aby siła rozciągająca nie była zbyt duża. Masa dylatacyjna powinna mieć przyczepność tylko do brzegów dylatacji, aby pracowała tylko na rozciąganie i na ściskanie. Żeby to osiągnąć należy najpierw wbudować w dylatację okrągły sznur polietylenowy. Ważne też jest zachowanie proporcji między grubością masy dylatacyjnej a szerokością dylatacji, ten stosunek powinien zawierać się w przedziale 1 : 1 do 1 : 2.

Do wypełniania dylatacji w np. betonowych zbiornikach rolniczych stosowana jest masa dylatacyjna KÖSTER PU-Fugenverguss.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Uszczelnienie suchych, zawilgoconych i przeciekających szczelin dylatacyjnych metodą iniekcji ciśnieniowej

Uszczelnienie dylatacji, które są nieszczelne, zawilgocone lub poddane wodzie napierającej od zewnątrz jest dużym wyzwaniem, gdyż zwykle masy dylatacyjne nie mają wystarczającej przyczepności do mokrych podłoży.

W takim wypadku dylatację można uszczelnić przez iniekcję ciśnieniową za pomocą żelu poliuretanowego KÖSTER KB-Pur Gel. Żel poliuretanowy KÖSTER KB-Pur Gel reaguje z wodą do elastycznej, wodoszczelnej masy. Żel poliuretanowy pęcznieje przy kontakcie z wodą i w ten sposób zapewnia aktywną ochronę dylatacji przed przeciekaniem.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Uszczelnianie przeciekających dylatacji w technice iniekcyjnej wymaga dużego doświadczenia i każdy przypadek należy przeanalizować indywidualnie. Prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

Uszczelnienie dylatacji lub nieregularnych pęknięć przy pomocy taśmy dylatacyjnej KÖSTER Fugenband 20 / 30

Szczeliny dylatacyjne o szerokości powyżej 35 mm należy uszczelniać stosując taśmę dylatacyjną KÖSTER Fugenband 20 (20 cm szerokości) lub KÖSTER Fugenband 30 (30 cm szerokości).

Na nośne, suche i oczyszczone podłoże należy nałożyć warstwę kleju epoksydowego KÖSTER KB-Pox Kleber, który zapewni przyklejenie taśmy dylatacyjnej do obydwu brzegów dylatacji. Taśmę dylatacyjną wciskamy w świeży klej epoksydowy i nakładamy drugą warstwę kleju epoksydowego pokrywając taśmę dylatacyjną. Klej epoksydowy KÖSTER KB-Pox Kleber posiada bardzo dobrą przyczepność zarówno do taśmy dylatacyjnej KÖSTER Fugenband jak i do betonu. W ten sposób dylatacja jest trwale uszczelniona elastyczną taśmą, która zagwarantuje szczelność przy przemieszczeniach brzegów dylatacji.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

W tych wrażliwych częściach budynków, wilgoć może prowadzić do poważnych uszkodzeń. Pierwszymi oznakami zniszczeń, które można zaobserwować są przebarwienia i odpadające płytki. Jeśli mokre pomieszczenia są izolowane przed działaniem wilgoci, cały budynek jest trwale zabezpieczony. Całe ściany i posadzki powinny być zaizolowane bez szwów roboczych. Warstwa hydroizolacji powinna mieć zdolnośc do przekrywania rys.

Izolacja pomieszczeń mokrych za pomocą płynnych materiałów syntetycznych

Pleśń w pomieszczeniach mieszkalnych pojawia się na skutek penetracji wilgoci, słabej wentylacji i występowania mostków termicznych. Rozwój grzybów pleśniowych jest szkodliwy dla zdrowia, ponieważ strzępki pleśni wytwarzają toksyczne i rakotwórcze substancje, wdychane przez osoby przebywające w zagrzybionych pomieszczeniach. Specjalny system do walki z pleśnią – Anti Schimmel System – zapewnia trwałą ochronę przeciw rozwojowi grzybów pleśniowych, gdyż na podłożu pokrytym produktami ASS pleśń nie może się rozwijać. System ASS nie zawiera toksycznych składników i zapewnia zdrowe środowisko w pomieszczeniach mieszkalnych.

Wykonujemy ekspertyzy mykologiczne w celu określenia rodzaju występujących grzybów pleśniowych i dobrania środków zaradczych. Ekspertyzy wykonujemy dla biur projektowych, inwestorów oraz firm wykonawczych.

Powłoki posadzkowe, np. w garażach, pomieszczeniach technicznych lub stołówkach są ważne nie tylko ze względów wizualnych. Tego rodzaju posadzki mogą być trwale chronione przed obciążeniami mechnicznymi i penetracją płynnych substancji za pomocą kolorowych powłok posadzkowych.

Wpływ warunków atmosferycznych i związane z tym wnikanie wilgoci w podłoże często prowadzi do uszkodzeń elewacji budynku. W celu ochrony fasad wykonanych z mineralnych materiałów budowlanych poddaje się je impregancji, która nadaje elewacji właściwości hydrofobowe. Składniki hydrofobowe penetrują bardzo głęboko w podłoże wysychając bez pozostałości, dzięki czemu nie powodują powstawania przebarwień w materiale budowlanym.

Hydroizolacji balkonów i tarasów stawiane są wysokie wymagania. Musi wykazywać odporność na warunki pogodowe, być wodoszczelna i trwała. Biorąc pod uwagę przemieszczenia w obrębie elementów konstrukcji, które są zazwyczaj duże, należy używać materiałów mających dużą zdolność przekrywania rys.

Hydroizolacja balkonów i tarasów za pomocą mas bitumicznych

Balkony i tarasy przez cały czas są narażone na deszcz i wodę odbijaną od ściany, podlegają też gwałtownym zmianom temperatury. Dlatego zgodnie z obowiązującymi regułami warstwa hydroizolacji balkonu i tarasu oprócz wodoszczelności musi posiadać zdolność mostkowania rys podłoża.

Hydroizolacja pod wylewką dociskową może być wykonana z dwuskładnikowej masy bitumicznej. Wcześniej podłoże betonowe należy dokładnie oczyścić i zagruntować preparatem KÖSTER Polysil TG 500.

Hydroizolację należy wykonywać zawsze w dwóch krokach roboczych. Hydroizolacja balkonu lub tarasu pod wylewką dociskową może być wykonana np. z masy bitumicznej modyfikowanej dodatkiem tworzyw sztucznych KÖSTER Deuxan 2K. Grubość izolacji po wyschnięciu powinna wynosić 4 – 6 mm. Na styku ze ścianą oraz w miejscach narażonych na zarysowanie należy zatopić w masie bitumicznej Deuxan 2K siatkę z włókna szklanego KÖSTER Armierungsgewebe.

Po wyschnięciu warstwy hydroizolacji należy na niej ułożyć warstwę poślizgową (np. dwie warstwy folii PE) i wykonać betonową wylewkę dociskową

Po wyschnięciu wylewki betonowej należy wykonać hydroizolację zespoloną (podpłytkową) z elastycznej zaprawy hydroizolacyjnej KÖSTER NB Elastik, która jest wodoszczelna, posiada zdolność mostkowania rys do 2 mm oraz stanowi bardzo dobre, przyczepne podłoże pod okładziny ceramiczne.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Hydroizolacja balkonów i tarasów za pomocą samoprzylepnych membran bitumicznych KÖSTER KSK

Izolacje samoprzylepne KÖSTER KSK znakomicie nadają się do szybkiego i skutecznego wykonania hydroizolacji płyty balkonu lub tarasu pod wylewką dociskową.

Czystą, nośną płytę balkonu lub tarasu należy zagruntować za pomocą bitumicznej folii w płynie KÖSTER KBE dzięki czemu osiągniemy bardzo dobrą przyczepność między betonem a hydroizolacją. Przy temperaturach poniżej +5°C należy stosować do gruntowania KÖSTER KSK Voranstrich SP.

Wyoblenie na styku ściany z balkonem lub tarasem należy wykonać z samoprzylepnego profilu trójkątnego KÖSTER KSK Dreiecksband lub z szybkowiążącej zaprawy wodoszczelnej KÖSTER Sperrmörtel Fix (tym wypadku wyoblenie należy wykonać przed zagruntowaniem powierzchni betonu).

Najczęściej hydroizolację pod wylewką dociskową wykonuje się z izolacji samoprzylepnej KÖSTER KSK SY 15. W przypadku niskich temperatur należy stosować wariant „zimowy” izolacji samoprzylepnej czyli KÖSTER KSK AW 15. Pasy izolacji klejone są do zagruntowanej powierzchni z zakładem 10 cm.

Na powierzchniach pionowych np. na ścianie izolację samoprzylepną należy mocować mechanicznie. Wszystkie połączenia i zakończenia izolacji należy zaszpachlować bitumiczną masą KÖSTER BS 1 Bitumenspachtel. W wypadku gdy ściana ma być otynkowana po wykonaniu hydroizolacji należy zakończenie izolacji zakleić za pomocą taśmy KÖSTER Fixband Vlies, na którą można nakładać tynk.

Warstwa hydroizolacji musi być chroniona przed uszkodzeniem mechanicznym. W tym celu należy ułożyć warstwę poślizgową (np. dwie warstwy folii PE) i wykonać betonową wylewkę dociskową.

Po wyschnięciu wylewki betonowej należy wykonać hydroizolację zespoloną (podpłytkową) z elastycznej zaprawy hydroizolacyjnej KÖSTER NB Elastik, która jest wodoszczelna, posiada zdolność mostkowania rys do 2 mm oraz stanowi bardzo dobre, przyczepne podłoże pod okładziny ceramiczne.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Hydroizolacja balkonów i tarasów za pomocą mineralnych systemów hydroizolacyjnych

Izolację zespoloną (podpłytkową) balkonów i tarasów należy wykonać z elastycznej, mostkującej rysy zaprawy hydroizolacyjnej KÖSTER NB Elastik (szary lub biały). Izolacja balkonu lub tarasu wykonana z NB Elastik jest odporna na ścieranie, nadaje się do chodzenia i stanowi bardzo dobre, zapewniające wysoką przyczepność podłoże pod okładziny ceramiczne. NB Elastik ma bardzo dobrą przyczepność także do wilgotnych podłoży.

Gruntowanie podłoża należy wykonać preparatem KÖSTER Polysil TG 500, który jednocześnie wzmacnia podłoże. Na styku posadzki ze ścianą budynku należy wkleić taśmę uszczelniającą KÖSTER Flexband 120/70 lub wykonać fasetę (wyoblenie) z szybkowiążącej zaprawy wodoszczelnej KÖSTER Sperrmörtel Fix, a w zaprawie hydroizolacyjnej NB Elastik zatopić elastyczną tkaninę KÖSTER Flexgewebe.

Jeżeli podłoże betonowe wymaga naprawy lub wyrównania należy te prace wykonać stosując zaprawę szybkowiążącą KÖSTER Betomor Multi A. Wcześniej wszystkie luźne, nie związane z podłożem części należy usunąć. Pręty zbrojeniowe oczyścić z rdzy i oczyścić np. przez piaskowanie.

Powierzchniowe uszkodzenia betonu należy uzupełnić za pomocą szpachli do betonu KÖSTER Betonspachtel. Malowanie płyty balkonu od spodu można wykonać stosując farbę KÖSTER Silikonfarbe.

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KÖSTER.

Ze względu na swoje umiejscowienie, dachy są narażone na zmienne temperatury i warunki pogodowe. W warstwie hyroizolacji mogą pojawiać się pęknięcia spowodowane naciskiem na izolację. W przypadku izolacji dachu wymagana jest duża trwałość i bezpieczeństwo. Stosowane są do tego materiały o dużej elastyczności i odporności na promieniowanie UV.

Przeciekające rury w obiektach związanych z oczyszczaniem ścieków powodują zauważalne zniszczenia, które zwykle są odkrywane bardzo późno. Podczas naprawy wymienionych uszkodzeń, ważne jest aby zastosować najbardziej odpowiednie materiały hydroizolacyjne. Analiza uszkodzeń pokazuje czy hydroizolacja powinna być wykonana miejscowo czy też cała powierzchnia powinna być zabezpieczona przed działaniem kwasów.

Specjalne budowle wymagają specjalnych rozwiązań oraz dużego doświadczenia. Ze swoimi systemami hydroizolacji, KÖSTER BAUCHEMIE jest najlepszym partnerem do rozwiązania każdego problemu.